Personalen


För att kunna driva vår pedagogik behöver vi kunnig och duktig personal. Ior har mycket hög personaltäthet och hög frekevens av utbildad personal. Under ledorden engagemang, entusiasm, glädje och professionalitet planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar vi verksamheten på ett sätt som hela tiden gör att den utvecklas. Pedagogerna på Ior ser möjligheter istället för begränsningar. Kontinuerlig fortbildning håller pedagogogik och arbetssätt aktuella och levande. Personalgruppen har genom åren varit stabil och en stor del att vi trivs så bra är den glädje och humor som genomsyrar hela förskolan. Vi strävar efter att en förskollärare följer barnen från det år de börjar på Ior till deras sista år.


Maria

Maria har arbetat på Ior sedan starten 1988 och är förskollärare och vår verksamhetschef med titel Rektor. Maria ser till att verksamheten flyter och jobbar till hälften administrativt och resten ute i verksamheten.


Barbro

Barbro har arbetat som barnskötare på Ior sedan 1989 och har total överblick och trygg famn.


Helena

Helena har arbetat som förskollärare på Ior sedan 2003 och är mästare på bilddokumentation. Hon har lång erfarenhet, är flexibel och fixar allt.


Soheila

Soheila är utbildad kock och har arbetat på Ior sedan 2001. Hon planerar, beställer och lagar vår lunchmat och jobbar också på avdelningen på eftermiddagen.


Carina

Carina är anställd som barnskötare, har arbetat helt på Ior sedan juni-09 samt en del även innan. Hon har glimten i ögat, har en “det fixar sig” inställning och har en fot med lite här och där på förskolan. Har bl a jobbat en del som resurs.


Petra

Petra som är förskollärare kom till Ior hösten 2010. Hon är pigg på roliga upptåg, gillar att berätta och att klä ut sig. Hon är också duktig på tecken som stöd.


Therese

Therese är förskollärare och har arbetat på Ior sedan augusti 2014. Hon är målmedveten, lyhörd, väver gärna in musik i arbetet samt värnar om miljön.


 

Mattias

Mattias är förskollärare, började  på Ior i januari-18 och jobbade här till jan-20. Nu i aug-21 är han tillbaka hos oss igen. Mattias är en  pedagog som man hittar nära barnen i alla deras aktiviteter, han värnar mycket om barns delaktighet och inflytande. 


Kristin

Kristin är förskollärare med flera års erfarenhet. Började på Ior januari-18. Hon är väl insatt i läroplanen och gillar att utmana barnen och vara medforskare till dem inom alla ämnesområden.

 

Lisa

Lisa är anställd som barnskötare. Hon började på Ior jan-24 efter fina rekommendationer från tidigare arbetsplats. Lisa kom snabbt in i arbetet på Ior, hon är alltid väldigt nära barnen och de kändes trygga med henne från dag 1.