Att vara förälder på Ior


”Ior är en förskola som ser varje barn.”
”Det märks att pedagogerna verkligen gillar sitt jobb!”
”Känner mig aldrig orolig över barnen när de är på Ior för jag vet att dom är i goda händer.”
”Fantastisk personal där ingenting är omöjligt.”
”På Ior får alla vara med!”

Läs vad föräldrarna tycker om Iors förskola i Uppsala kommuns föräldraenkät Föräldraenkät 2023

Nyfiken på fler föräldracitat?


Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få vara en del av barnens liv på förskolan. Föräldrarna hjälps åt med diverse uppgifter och Ior använder den tid och de pengar man sparar på detta på barnen istället. Pedagogiken och arbetet med barnen står personalen helt för.

Medlem förbinder sig att

  • Stödja föreningens ändamål
  • Uppfylla fastställd arbetsplikt
  • Vid behov ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag i föreningen

Medlemens arbetsplikt inkluderar

  • Städning (vecko- samt helgstädning, maximalt två veckor per termin, veckostädning måste vara utförd innan påföljande versamhetsdag)
  • Storstädning (en gång per termin, på en helg) eller ersättningsuppgift (städning av köket, tvätt av textiler, bortforsling av grovsopor)
  • Disk (maximalt fem gånger per termin, måste vara utförd innan påföljande versamhetsdag)
  • Deltagande i arbetsgrupp (innemiljö, utemiljö), för att vid behov utföra sådana särskilda uppgifter som förskolans personal ej ska ägna tid åt, exempelvis att montera möbler inomhus eller att måla om en lekstuga utomhus.