Personalen


För att kunna driva vår pedagogik behöver vi kunnig och duktig personal. Ior har mycket hög personaltäthet och hög frekevens av utbildad personal. Under ledorden engagemang, entusiasm, glädje och professionalitet planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar vi verksamheten på ett sätt som hela tiden gör att den utvecklas. Pedagogerna på Ior ser möjligheter istället för begränsningar. Kontinuerlig fortbildning håller pedagogoik och arbetssätt aktuella och levande. Personalgruppen har genom åren varit stabil och en stor del att vi trivs så bra är den glädje och humor som genomsyrar hela förskolan. Vi strävar efter att en förskollärare följer barnen från det år de börjar på Ior till deras sista år.


Maria

Bild på Maria

Maria har arbetat på Ior sedan starten 1988 och är förskollärare och vår verksamhetschef. Maria ser till att verksamheten flyter och jobbar till hälften administrativt och resten ute i verksamheten.


Barbro

Bild på Barbro

Barbro har arbetat som barnskötare på Ior sedan 1989 och har total överblick och trygg famn.


Helena

Bild på Helena

Helena har arbetat som förskollärare på Ior sedan 2003 och är mästare på bilddokumentation. Hon har lång erfarenhet, är flexibel och fixar allt.


Soheila

Bild på Soheila

Soheila är utbildad kock och har arbetat på Ior sedan 2001. Hon planerar, beställer och lagar vår lunchmat och hoppar in ibland på avdelningen på eftermiddagen.


Carina

Bild på Carina

Carina är anställd som barnskötare, har arbetat helt på Ior sedan juni-09 samt en del även innan. Hon har glimten i ögat, har en “det fixar sig” inställning och har en fot med lite här och där på förskolan. Har bl a jobbat en del som resurs.


Petra

Bild på Petra

Petra som är förskollärare kom till Ior hösten 2010. Hon är pigg på roliga upptåg, gillar att berätta och att klä ut sig. Hon är också duktig på tecken som stöd.


Therese

Bild på Therese

Therese är förskollärare och har arbetat på Ior sedan augusti 2014. Hon är målmedveten, lyhörd, väver gärna in musik i arbetet samt värnar om miljön.


Sara

Bild på Sara.

Sara som är barnskötare kom till Ior hösten 2015. Sara är, med sin fina kontakt och närvaro med barnen, en trygghet för barnen som de gärna samlas runt.


Louise

Bild på Louise

Louise började på Ior i januari-18. Louise kom direkt från förskollärarutbildningen full av lust över att få börja jobba på en förskola hon valt noga själv. Louise brinner för sitt yrkesval, gillar struktur och ordning men också att låta barnen påverka på deras villkor.


Kristin

Bild på Kristin

Kristin är förskollärare med flera års erfarenhet. Började på Ior januari-18. Hon är väl insatt i läroplanen och gillar att utmana barnen och vara medforskare till dem inom alla ämnesområden.


Mattias

Bild på Mattias

Mattias började på Ior januari-18. Han kom direkt från förskollärarutbildningen genom ett tips från Louise då vi hastigt och lustigt behövde anställa en vikarie. Mattias vill gärna utmana oss vuxna i tankarna över vad barnen bestämmer, styr över och klarar av själva.