Att vara förälder på Ior


”Ior är en förskola som ser varje barn.”
”Det märks att pedagogerna verkligen gillar sitt jobb!”
”Känner mig aldrig orolig över barnen när de är på Ior för jag vet att dom är i goda händer.”
”Fantastisk personal där ingenting är omöjligt.”
”På Ior får alla vara med!”

Läs vad föräldrarna tycker om Iors förskola i Uppsala kommuns Förskoleenkät 2018

Nyfiken på fler föräldracitat?


Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få vara en del av barnens liv på förskolan. Föräldrarna hjälps åt med diverse uppgifter och Ior använder den tid och de pengar man sparar på detta på barnen istället. Pedagogiken och arbetet med barnen står personalen helt för.

Städ

Varje familj har en till två städveckor per termin. En städvecka innebär att man städar förskolan en vardagkväll och en gång på helgen. En gång per termin ordnas också storstäd då alla familjer hjälps åt att storstäda lokalerna samt tvätta alla textiler och leksaker.

Disk

Föräldrarna hjälper till att diska efter barnens lunch. Detta gör man i förskolans industridiskmaskin under eftermiddagen eller kvällen den dag man har diskdag. Varje familj har tre till fyra disktillfällen per termin

Aktivitetsgrupper

Föräldrarna delas in i fyra grupper som hjälper till med diverse sysslor. Dessa grupper är:

  • Innemiljögruppen, hjälper till med enklare underhåll och reparationer inne i förskolans lokaler.
  • Utemiljögruppen, hjälper till med enklare underhåll av förskolans gård.
  • Informationsgruppen, hjälper till med exempelvis hemsida, disk- och städlista etc.
  • Aktivitetsgruppen, anordnar trevliga aktiviteter för förskolans familjer några gånger per termin. Saker vi har gjort är tillexempel pulkaåkning, reflexjakt och korvgrillning.